English Korean Translator

Korean English Translator – An application that helps you to translate English to Korean. You can use the application for learning, research. Besides, the application also help when you travel, study abroad, talk with foreigners.

FUNCTION
– Translate English into Korean
– Translate Korean to English
– Translate the voice
– Pronounced pronunciation
– Save data to clipboard, translate from clipboard

ADVANTAGE
– Simple, easy to use interface
– High speed translation accuracy

https://itunes.apple.com/us/app/…/id1296643390?mt=8&uo=4

Price: Free
Languages: EN, KO
Released: 2017-10-16 16:31:35
Version: 1.0
Seller: Son Ngo Dinh
Size: 21.26 MB

Translate English to Chinese

English Chinese Translator – An application that helps you to translate English to Chinese. You can use the application for learning, research. Besides, the application also help when you travel, study abroad, talk with foreigners.

FUNCTION
– Translate English to Chinese
– Translate Chinese to English
– Translate the voice
– Pronounced pronunciation
– Save data to clipboard, translate from clipboard

ADVANTAGE
– Simple, easy to use interface
– High speed translation accuracy

https://itunes.apple.com/us/app/…/id1296155052?mt=8&uo=4

Price: Free
Languages: EN, ZH, ZH
Released: 2017-10-14 01:43:46
Version: 1.0
Seller: Son Ngo Dinh
Size: 21.26 MB

Dịch tiếng Hàn – Dịch Hàn Việt

Hàn Việt phiên dịch – ứng dụng giúp bạn phiên dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt . Bạn có thể sử dụng ứng dụng phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ đắc lực khi bạn đi du lịch, du học, nói chuyện với người nước ngoài.

    TÍNH NĂNG
    – Dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt
    – Dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn
    – Dịch giọng nói
    – Phát âm giọng chuẩn
    – Lưu dữ liệu vào clipboard, dịch từ clipboard

    ƯU ĐIỂM
    – Giao diện đơn giản, dễ dùng
    – Dịch tốc độ nhanh độ chính xác cao

https://itunes.apple.com/us/app/…/id1295641570?mt=8&uo=4

Price: Free
Languages: EN
Released: 2017-10-12 20:21:30
Version: 1.0
Seller: Son Ngo Dinh
Size: 21.24 MB

Dịch Tiếng Anh

Dịch Tiếng Anh – ứng dụng giúp bạn phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Bạn có thể sử dụng ứng dụng phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ đắc lực khi bạn đi du lịch, du học, nói chuyện với người nước ngoài.

TÍNH NĂNG
– Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
– Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh
– Dịch giọng nói
– Phát âm giọng chuẩn
– Lưu dữ liệu vào clipboard, dịch từ clipboard

ƯU ĐIỂM
– Giao diện đơn giản, dễ dùng
– Dịch tốc độ nhanh độ chính xác cao

https://itunes.apple.com/us/app/…/id1294059895?mt=8&uo=4

Price: Free
Languages: EN
Released: 2017-10-09 17:49:55
Version: 1.0
Seller: Son Ngo Dinh
Size: 20.90 MB